طرح‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

تعداد بازدید:۲۱۰۶

 

طرح‌های پژوهشی جناب آقای دکتر آریان‌پور

 

۱. معرفی خمهای ژئودزیک روی کره های کوانتومی دو بعدی

 

طرح‌های پژوهشی جناب آقای دکتر حبیبی

 

۱. گراف تمیز یک حلقه

۲. بررسی خواص پوچ‌سازی سری‌های لوران وارون اریب و حلقه‌های گروهی اریب

 

طرح‌های پژوهشی جناب آقای دکتر مهرپویا

 

۱. ارایه یک الگوریتم محاسباتی کارا برای حل مسایل کنترل بهینه بنگ-بنگ

۲. روش طیفی لژاندر انتقال داده شده برای حل مسایل کنترل بهینه با افق نامتناهی

۳. مدلسازی سینتیکی سنتز فیشر- تروپش با استفاده از کاتالیست کبالت- روتنیوم

۴. ارایه یک روش با دقت بالا برای حل عددی مسایل مقدار اولیه و مرزی غیرخطی تکین (منفرد) برخواسته از اخترفیزیک