مدیریت

رییس دانشکده و مدیر گروه:

دکتر محمد افضلی‌نژاد

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: ۳۶۲۴۱۲۴۹

ایمیل: afzalinejad@tafreshu.ac.ir