کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۳۱۵۸
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
مینا خدیر ریاضی کاربردی- بهینه سازی