کارشناسی ارشد

ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
۱- ۹۴۱۱۲۱۰۱۰ مریم مقصودی ریاضی محض- هندسه
۲- ۹۴۱۱۲۱۰۰۸ عذرا مباشر ریاضی محض- هندسه
۳- ۹۴۱۱۲۱۰۰۷ مریم کریمی ریاضی محض- هندسه
۴- ۹۴۱۱۲۱۰۰۶ امیر قدیم ریاضی محض- هندسه
۵- ۹۴۱۱۲۱۰۰۵ الهه فتحی ریاضی محض- هندسه
۶- ۹۴۱۱۲۱۰۰۴ سیروس حیدری ریاضی محض- هندسه
۷- ۹۴۱۱۲۱۰۰۳ سهیلا ترک لادانی ریاضی محض- هندسه
۸- ۹۴۱۱۲۱۰۰۱ امید اسفندیاری ریاضی محض- هندسه
۹- ۹۳۱۱۲۱۰۱۰ خدیجه ونکی فراهانی ریاضی محض- هندسه
۱۰- ۹۳۱۱۲۱۰۰۹ مرجان نجم سهیلی ریاضی محض- هندسه
۱۱- ۹۳۱۱۲۱۰۰۸ مهسا نبی پور بهمن اباد ریاضی محض- هندسه
۱۲- ۹۳۱۱۲۱۰۰۷ مریم معصومی ریاضی محض- هندسه
۱۳- ۹۳۱۱۲۱۰۰۶ سمیه سخنگو ریاضی محض- هندسه
۱۴- ۹۳۱۱۲۱۰۰۵ مهدی ربانی ریاضی محض- هندسه
۱۵- ۹۳۱۱۲۱۰۰۴ سمیرا درویش پور ریاضی محض- هندسه
۱۶- ۹۳۱۱۲۱۰۰۲ سعید اهنگرانی فراهانی ریاضی محض- هندسه
۱۷- ۹۲۱۱۲۱۵۰۱ مهدیه تارخی ریاضی محض- هندسه
۱۸- ۹۲۱۱۲۱۰۱۰ زهرا وفایی ریاضی محض- هندسه
۱۹- ۹۲۱۱۲۱۰۰۹ زهرا مغانلو ریاضی محض- هندسه
۲۰- ۹۲۱۱۲۱۰۰۸ امین مصطفی زاده ریاضی محض- هندسه
۲۱- ۹۲۱۱۲۱۰۰۷ صفر محمدی ریاضی محض- هندسه
۲۲- ۹۲۱۱۲۱۰۰۶ اکرم قنبری عدیوی ریاضی محض- هندسه
۲۳- ۹۲۱۱۲۱۰۰۵ امنه علیدادی ریاضی محض- هندسه
۲۴- ۹۲۱۱۲۱۰۰۴ فاطمه سوادکوهی ریاضی محض- هندسه
۲۵- ۹۲۱۱۲۱۰۰۳ مهران رییسی ریاضی محض- هندسه
۲۶- ۹۲۱۱۲۱۰۰۱ تهمینه بادرستانی فراهانی ریاضی محض- هندسه
۲۷- ۸۸۱۱۲۱۰۰۶ جواد غفوری جندانی ریاضی محض- هندسه
۲۸- ۸۸۱۱۲۱۰۰۲ مجید انصاری ریاضی محض- هندسه
۲۹- ۹۴۱۱۴۱۰۰۵ عباس نوروزی تفرشی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۳۰- ۹۴۱۱۴۱۰۰۴ سمایه مددی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۳۱- ۹۴۱۱۴۱۰۰۳ زهرا فضلی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۳۲- ۹۴۱۱۴۱۰۰۲ سمانه رضا قلی بیگی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۳۳- ۹۴۱۱۴۱۰۰۱ حدیثه امین ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۳۴- ۹۳۱۱۴۱۰۰۵ محدثه هنرمند ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۳۵- ۹۳۱۱۴۱۰۰۴ لیلا نصیری ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۳۶- ۹۳۱۱۴۱۰۰۳ نوشین غیاث ابادی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۳۷- ۹۳۱۱۴۱۰۰۲ راحله رضایی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۳۸- ۹۲۱۱۴۱۰۰۳ فاطمه محمدی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۳۹- ۹۲۱۱۴۱۰۰۲ احمد کهن سال ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۴۰- ۹۲۱۱۴۱۰۰۱ محمد تشکری نسب ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۴۱- ۹۱۱۱۴۱۰۰۲ مریم نجاتی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۴۲- ۸۸۱۱۴۱۰۰۵ زهرا حبیبی نژاد مقدم ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۴۳- ۸۸۱۱۴۱۰۰۲ زهرا بیات ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
۴۴- ۹۴۱۱۷۱۰۰۵ مریم محمدی ریاضی کاربردی
۴۵- ۹۴۱۱۷۱۰۰۳ سندس طاهری ریاضی کاربردی
۴۶- ۹۴۱۱۷۱۰۰۱ صدیقه برزگری ریاضی کاربردی
۴۷- ۹۳۱۱۷۱۵۰۱ فاطمه نقدی ریاضی کاربردی
۴۸- ۹۳۱۱۷۱۰۰۵ فریبا وحیدی فر ریاضی کاربردی
۴۹- ۹۳۱۱۷۱۰۰۴ صمد معینی نیا ریاضی کاربردی
۵۰- ۹۳۱۱۷۱۰۰۳ زهرا عبدالرحمن ریاضی کاربردی
۵۱- ۹۳۱۱۷۱۰۰۱ مهناز رادیوسفی ریاضی کاربردی
۵۲- ۹۲۱۱۷۱۰۰۶ مهدیه سادات میرهادی ریاضی کاربردی
۵۳- ۹۲۱۱۷۱۰۰۵ مینا میاهی ریاضی کاربردی
۵۴- ۹۲۱۱۷۱۰۰۴ ناهید معتمدیان ریاضی کاربردی
۵۵- ۹۲۱۱۷۱۰۰۲ زهرا رضایی ریاضی کاربردی
۵۶- ۹۲۱۱۷۱۰۰۱ پریا رضایی ریاضی کاربردی
۵۷- ۹۱۱۱۷۲۰۰۲ شریفه عربها نجف آبادی ریاضی کاربردی
۵۸- ۹۱۱۱۷۲۰۰۱ الهه صادقی قمی ریاضی کاربردی
۵۹- ۹۱۱۱۷۱۰۰۳ مینا مولایی ریاضی کاربردی
۶۰- ۹۱۱۱۷۱۰۰۲ لیلا محمدی ریاضی کاربردی
۶۱- ۹۱۱۱۷۱۰۰۱ روح اله رستمی ریاضی کاربردی