کارشناس

تعداد بازدید:۲۱۸۱

 

کارشناس دانشکده:

آقای سید جواد کشفی 

شماره تماس: 36241251-086

پست الکترونیک دانشکده ریاضی: math@tafreshu.ac.ir