معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۲۱۷۹

دانشگاه تفرش در سال ۱۳۶۷ به عنوان واحدی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) فعالیت علمی خود را با پذیرش ۵۳ دانشجو در رشته ریاضی کاربردی آغاز نمود و در سال ۱۳۸۵ با موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور به واحدی مستقل ارتقاء یافت. از بهمن ماه سال ۱۳۸۶ اولین دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض و از مهرماه سال ۱۳۸۷ اولین دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته ریاضی کاربردی و همچنین از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ نیز اولین دانشجویان مقطع دکتری در ریاضی محض در این دانشگاه مشغول به تحصیل شدند. مقطع کارشناسی ارشد محض و کاربردی دارای گرایش هندسه -توپولوژی، گرایش آنالیز عددی و گرایش ریاضی کاربردی بوده و  مقطع دکتری دارای گرایش جبر-گراف می‌باشد. این دانشکده علاوه بر آموزش دانشجویان ریاضی در مقاطع مختلف، با سایر دانشکده‌ها نیز در ارائه دروس پایه مشترک ریاضی و آمار همکاری داشته و دروس  اصلی ریاضی دانشکده‌های دیگر را در کلیه مقاطع تحصیلی ارائه می‌دهد.