معرفی دانشکده

دانشگاه تفرش در سال ۱۳۶۷ به عنوان واحدی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) فعالیت علمی خود را با پذیرش ۵۳ دانشجو در رشته ریاضی کاربردی آغاز نمود و در سال ۱۳۸۵ با موافقت شورای گسترش آموزش عالی کشور به واحدی مستقل ارتقاء یافت. از بهمن ماه سال ۱۳۸۶ اولین دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض و از مهرماه سال ۱۳۸۷ اولین دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته ریاضی کاربردی و همچنین از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ نیز اولین دانشجویان مقطع دکتری در ریاضی محض در این دانشگاه مشغول به تحصیل شدند. گرایش‌های موجود کارشناسی ارشد، گرایش هندسه و گرایش آنالیز عددی و گرایش دکتری، گرایش جبر با زمینه گراف می‌باشد. در حال حاضر ۲۳۳ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۶۱ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۲ دانشجو نیز در مقطع دکتری مشغول به تحصیل می‌باشند . این دانشکده علاوه بر آموزش دانشجویان ریاضی در مقاطع مختلف، با سایر دانشکده‌ها نیز در ارائه دروس ریاضی و آمار همکاری داشته و تمامی دروس سرویس پایه و اصلی ریاضی دانشکده‌های دیگر را در کلیه مقاطع تحصیلی ارائه می‌دهد.