|
|
|
يکشنبه 30 فروردين 1394   
تغییر چارت درسی

دانشجویان رشته ریاضیات وکاربردها توجه داشته باشند چارت درسی  در تاریخ 2/7/92 تغییرات جزئی داشته است.

اخبار و اطلاعیه ها