|
|
|
دوشنبه 11 اسفند 1393   
تغییر چارت درسی

دانشجویان رشته ریاضیات وکاربردها توجه داشته باشند چارت درسی  در تاریخ 2/7/92 تغییرات جزئی داشته است.

اخبار و اطلاعیه ها