|
|
|
سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶   
ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
 1   دکتر حسن   آریانپور   عضو هیات علمی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۴    
 2   دکتر محمد   افضلی‌نژاد   عضو هیات علمی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۹    
 3   دکتر حسن   برزگر   عضو هیات علمی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۳    
 4   دکتر علی   پارسیان   مدیر گروه ریاضی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۶    
 5   دکتر محمد   حبیبی   عضو هیات علمی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۳    
 6   دکتر مهدی   رمضانی   عضو هیات علمی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۴    
 7   دکتر احمدرضا   ساده   عضو هیات علمی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۶    
 8   دکتر احمد   عبداله‌ئی   عضو هیات علمی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۲۲    
 9   دکتر نبی‌الله   گودرزوند چگینی   عضو هیات علمی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۵    
 10   دکتر محمدعلی   مهرپویا   عضو هیات علمی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۷    
 11   دکتر اسماعیل   نظری‌کیاشی   عضو هیات علمی   ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۲    
 12   سرکارخانم   جوکار   کارشناس دانشکده   ۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۱    
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.