|
|
|
سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶   
نام حسن آریانپور مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی - محض پست الکترونیک arianpoor@tafreshu.ac.ir
سمت مدیر دفتر امور حقوقی دانشگاه تلفن 086-36241-574
زمنیه های تحقیقاتی هندسه دیفرانسیل، توپولوژی جبری، دستگاههای دینامیکی، نظریه عملگرها، هندسه ناجابجایی
آدرس صفحه شخصی http://arianpoor.tafreshu.ac.ir
نام محمد افضلی نژاد مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی پست الکترونیک afzalinejad@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-249
زمنیه های تحقیقاتی تحقیق در عملیات، تحلیل پوششی داده ها، بهینه سازی عددی
آدرس صفحه شخصی http://afzalinejad.tafreshu.ac.ir
نام حسن برزگر مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی - محض پست الکترونیک h56bar@tafreshu.ac.ir
سمت دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه تلفن 086-36241-573
زمنیه های تحقیقاتی نظریه رسته ها، جبر جامع، نظریه سیستمها، گراف های جبری
آدرس صفحه شخصی http://barzegar.tafreshu.ac.ir
نام علی پارسیان مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی پست الکترونیک parsian@tafreshu.ac.ir
سمت مدیر گروه ریاضی تلفن 086-36241-236
زمنیه های تحقیقاتی هندسه دیفرانسیل، هندسه منفیلد، آنالیز، نظریه اپراتورها، نظریه میدان های برداری
آدرس صفحه شخصی http://parsian.tafreshu.ac.ir
نام محمد حبیبی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی - محض پست الکترونیک habibi@tafreshu.ac.ir
سمت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تلفن 086-36241-253
زمنیه های تحقیقاتی جبر ناجابجایی، گراف
آدرس صفحه شخصی http://habibi.tafreshu.ac.ir
نام مهدی رمضانی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی کاربردی - کنترل پست الکترونیک ramezani@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-244
زمنیه های تحقیقاتی تحلیل عددی و کنترل بهینه سیستم های دینامیکی، تحلیل و طراحی و شناسایی سیستم های کنترلی
آدرس صفحه شخصی http://ramezani.tafreshu.ac.ir
نام احمدرضا ساده مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی پست الکترونیک sadeh@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-246
زمنیه های تحقیقاتی ریاضی
آدرس صفحه شخصی http://sadeh.tafreshu.ac.ir
نام نبی الله گودرزوند چگینی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی پست الکترونیک chegini@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-245
زمنیه های تحقیقاتی روش عناصر متناهی، روش تطبیقی، تقریب های غیر خطی، روش های تجزیه دامنه، روشهای تفاضل متناهی
آدرس صفحه شخصی http://chegini.tafreshu.ac.ir
نام محمد علی مهرپویا مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی - کاربردی پست الکترونیک mehrpouya@tafreshu.ac.ir
سمت - تلفن 086-36241-237
زمنیه های تحقیقاتی حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و مشتقات جزیی، بهینه سازی دینامیکی، کنترل بهینه و روشهای عددی در حل مسائل کنترل بهینه
آدرس صفحه شخصی http://mehrpouya.tafreshu.ac.ir
نام اسماعیل نظری کیاشی مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی پست الکترونیک nazari@tafreshu.ac.ir
سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تلفن 086-36241-252
زمنیه های تحقیقاتی آنالیز غیرخطی، آنالیزتابعی، آنالیز هارمونیک
آدرس صفحه شخصی http://nazari.tafreshu.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.